Comarch sPrint 2024.1 już dostępny!

 

 

 

Informujemy o wydaniu nowej wersji aplikacji Comarch sPrint 2024.1.

Najważniejsze zmiany i nowości jakie pojawiły się w wersji Comarch sPrint 2024.1 to dodanie:

opcji formatowania dla numeru stronyNumeruj po: Nagłówek grupy,

                           opcji Utwórz formułę dla wartości w menu kontekstowym dla kontrolek: pola tekstowego, pola z bazy, miary wyliczanej, komórki tabeli oraz linku

funkcji podsumowujących,

opcji Pokazuj u dołu strony dla sekcji Stopka Grupy.