AI wspiera płynność finansową przedsiębiorstw

 

 

 

W niepewnym i zmiennym środowisku ekonomicznym kluczowe jest optymalne zarządzanie płynnością finansową.

Ze względu na to w Comarch ERP XL wykorzystaliśmy algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego wyliczania limitów kredytowych na podstawie analizy danych historycznych i mechanizmów uczenia się. Dodatkowo, przy wsparciu sztucznej inteligencji system wyznacza odpowiedni rating dla kontrahenta, który informuje użytkowników jak dużym ryzykiem obarczona jest współpraca z danym podmiotem. Docelowo firma otrzymuje korzyści w postaci oszczędności czasu, minimalizacji ryzyka oraz zwiększenia bezpieczeństwa finansowego.