SENT – czym jest system rejestracji i monitorowania przewozu towarów?

 

 

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) jest znany wszystkim firmom transportowym, które przewożą tzw. towary wrażliwe, takie jak paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, czy susz tytoniowy. 

W kwietniu 2023 r. rozszerzono katalog towarów, które trzeba zgłaszać do systemu. Z kolei w czerwcu  weszła w życie autopoprawka ustawy, która nałożyła obowiązek zgłoszenia przewozu do systemu SENT także na zagraniczne firmy przewozowe.

W artykule na naszym blogu przypominamy:

jak działa SENT,

jakie produkty i towary podlegają monitorowaniu,

jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie do systemu SENT?

 

Omawiamy także obsługę SENT w systemach Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.