AI wspiera płynność finansową przedsiębiorstw

W niepewnym i zmiennym środowisku ekonomicznym kluczowe dla przedsiębiorstw jest optymalne zarządzanie płynnością finansową.

Ze względu na to w Comarch ERP XL wykorzystaliśmy algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego wyliczania limitów kredytowych na podstawie analizy danych historycznych i mechanizmów uczenia się.

Dodatkowo przy wsparciu sztucznej inteligencji system wyznacza odpowiedni rating dla kontrahenta, który informuje użytkowników jak dużym ryzykiem obarczona jest współpraca z danym podmiotem. Docelowo firma otrzymuje korzyści w postaci oszczędności czasu, minimalizacji popełnienia błędu oraz zwiększenia bezpieczeństwa finansowego.