Winda do nieba, czyli wdrożenie Comarch ERP XL w Chmielewski S.A.

 

 
 
Jak skutecznie opanować chaos panujący w firmie produkcyjnej? Najlepiej zaufać wyspecjalizowanym systemom IT. Tak zrobiło przedsiębiorstwo Chmielewski S.A. – rodzinna firma zajmująca się produkcją wind i dźwigów, która wdrożyła system Comarch ERP XL.

 

Dzięki Comarch ERP XL:
  • czas potrzebny na zaplanowanie i rozliczenie zlecenia produkcyjnego został skrócony aż o 85 proc.,
  • poprawiła się komunikacja wewnątrz firmy dzięki skutecznemu współdzieleniu danych,
  • firma ma możliwość identyfikowania i śledzenia poszczególnych partii surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
  • możliwa jest automatyzacja planowania produkcji.