Z końcem roku przedawnią się faktury z 2019 r. – nawet kilkaset milionów złotych

 

 

 
Już wkrótce, 31 grudnia 2021 r., przedawnią się niezapłacone faktury wystawione w 2019 r. za sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Wyjątkiem jest m.in. branża transportowa, gdzie okres przedawnienia wynosi rok.
Należności jednak nie przepadną, gdy przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną. Jest to ostatni dzwonek, aby odzyskać pieniądze z faktur z 2019 roku.
 
Windykacja polubowna prowadzona przez partnera Apfino, firmę Kaczmarski Inkasso, skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązań lub znalezienia takiego rozwiązania, które zaakceptuje wierzyciel, np. spłaty należności w ratach. Jeśli dłużnik nie podejmuje dialogu z firmą windykacyjną, gra na zwłokę, licząc że zobowiązanie się przedawni – klient otrzymuje propozycję skierowania sprawy do sądu, aby przerwać bieg przedawnienia i zachować szanse na odzyskanie pieniędzy z nieopłaconych faktur.
 
Korzystając z usługi odzyskiwania należności w Apfino, ponosisz koszt windykacji jedynie w przypadku, gdy uda się odzyskać Twoje pieniądze.
 
Zaloguj się na platformę Apfino i zleć nieopłacone faktury do windykacji Kaczmarski Inkasso.