Comarch ERP XL w wersji 2021.1.

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2021.1. Dodaliśmy przeszło 250 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

 

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na obsługę bonów towarowych poprzez rejestrację wydań do klientów jak i możliwość ich realizacji zarówno z poziomu modułu Sprzedaż jak i końcówki POS. W samym POS także obsługę nowych procesów związanych z zatowarowaniem oddziałów. Mocno rozbudowaliśmy moduł Umowy – teraz na dokumencie umowy można ręcznie lub automatycznie przygotować harmonogram płatności, a następnie fakturować poszczególny kwoty rat. Dodaliśmy liczne usprawnienia w szeroko rozumianej logistyce, m.in.: nowe składniki dotyczące optymalizacji ilości zamawianych w BST, generowanie dokumentów magazynowych z Paczek i Wysyłek czy możliwość wystawienia wielu faktur importowych do PZI.  W produkcji oraz MES udostępniliśmy wiele zmian ergonomicznych, w tym nowe sposoby generowania i wiązania RW do zleceń produkcyjnych, dzięki którym znacząco wzrasta elastyczność obsługi różnych rzeczywistych scenariuszy dotyczących rozliczania materiałów.

 

W obszarze finansowo – księgowym dostosowaliśmy działanie w kontekście Slim VAT 2.0 oraz wprowadziliśmy wiele zmian ergonomicznych przy rozliczaniu przelewów, m.in. identyfikację kontrahenta na podstawie białej listy.
 
Przypominamy, iż od kilku miesięcy jest w ofercie aplikacja Comarch Shipping, dzięki której można automatyzować proces wysyłek poprzez wbudowaną integrację z kurierami oraz wykorzystaniem danych wprowadzonych do Comarch ERP XL. Ci z Państwa, którzy chcą usprawnić procesy wydań, przyjęć czy inwentaryzacji poprzez wykorzystanie przenośnych kolektorów/ terminali mogą wykorzystać do tego aplikację Comarch Magazynier (to taka mobilna końcówka dla magazynierów, rozwiązanie zupełnie niezależne od Comarch WMS).

 

Z każdą wersją dodajemy nowe funkcjonalności oraz poszerzamy zakres danych, które można wymieniać między Comarch ERP XL a systemem Comarch POS. Comarch ERP XL i większość tzw. aplikacji satelickich, jak np. wspomniany wcześniej Comarch Magazynier może być uruchomiony także na darmowej wersji silnika bazodanowego PostgreSQL.

 

 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumencie o zmianach wprowadzonych w nowej wersji. Większość z nich była prezentowana i została udostępniona w formie nagrań dla wszystkich uczestników naszej konferencji, tj. Spotkania z Użytkownikami Comarch ERP XL 2021.
 
Od początku 2021 roku, decyzję o zakupie Comarch ERP XL podjęło blisko 200 firm.
Cały czas notujemy również bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży, który kształtuje się na poziomie 20% do analogicznego okresu roku poprzedniego.