Nowości produktowe

 

 

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.0.1 jest już dostępna.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim szereg zmian podnoszących wydajność programu w zakresie m.in. naliczania wypłat oraz księgowania dokumentów. Wprowadziliśmy możliwość uzupełnienia kodu JPK_V7 na formularzu kategorii. Umożliwiliśmy także nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wprowadziliśmy kontrolę limitu 14 dni urlopu ojcowskiego.
 
 
 
Nowa wersja Comarch HRM 2021.0.1 już dostępna.
 
W tej wersji wprowadziliśmy następujące nowości:
 • Wprowadziliśmy podział aplikacji na moduły: Samoobsługa pracownicza, Zarządzanie czasem pracy, Rozwój pracownika.
 • Dodaliśmy możliwość oceny pracownika metodą Celów i Kluczowych Rezultatów (metoda OKR).
 • Wprowadziliśmy możliwość planowania i zatwierdzania pracy zdalnej.
 • Umożliwiliśmy dostęp do załączników do delegacji z poziomu Comarch ERP Optima.
 • Wprowadziliśmy możliwość eksportu do arkusza Excel limitów nieobecności oraz nieobecności.
 • Zastosowaliśmy mechanizm automatycznego usuwania powiadomień ze strony startowej po upływie 30 dni, umożliwiając jednocześnie modyfikację tego ustawienia w konfiguracji aplikacji.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem nowości i zmian.
 
W nowej wersji Comarch ERP XT  dostępnej przez przeglądarkę wprowadziliśmy następujące nowości:
 • Dodaliśmy kolejne dokumenty magazynowe. Od tej wersji można wystawiać dokumenty przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW i RW).
 • W module Księga Handlowa dodaliśmy możliwość księgowań okresowych, w tym przeksięgowania na wynik finansowy.
 • Wprowadziliśmy możliwość wyboru form płatności dostępnych dla użytkownika modułu POS.
Dodatkowo w aplikacjach mobilnych:
 • Dodaliśmy możliwość logowania do aplikacji przy pomocy odcisku palca na systemie Android.
 • Dostosowaliśmy wyświetlanie form płatności w module POS według ustawień użytkownika wprowadzonych poprzez przeglądarkę WWW.
Więcej informacji można dowiedzieć się na stronie pomocy Comarch ERP XT:
 
POMOC