Oops...
Slider with alias home 2 1 not found.

Transport

Przewóz określonego ładunku z wyznaczonego miejsca do punktu docelowego w określonym czasie.

Logistyka

Planowanie efektywnego przepływu materiałów, surowców oraz gotowych towarów.

Spedycja

Kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie środkami transportu.
ISO-NET
Dlaczego my?
Poprawiamy efektywność i przejrzystość w łańcuchu dostaw. Dostarczane przez nas rozwiązania komunikacyjne i identyfikacyjne, w tym zaplecze logistyczne, mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw.
  • SKRÓCENIE czasu
  • REDUKCJA błędów
  • OBNIŻENIE kosztów
  • UJEDNOLICENIE dokumentacji